Pārtika

Organisko skābju (etiķskābe, dzintarskābe, ābolskābe) noteikšana

Organisko skābju (etiķskābe, dzintarskābe, ābolskābe) noteikšana sulās, augļu ekstraktos, fermentācijas produktos, alkoholiskos un bezalkaholiskos dzērienos izmantojot augstefektīvās šķidruma hromatogrāfijas (AEŠH, HPLC) metodi.

Etanola noteikšana

Etanola noteikšana alkoholiskos dzērienos un  fermentācijas produktos, izmantojot augstefektīvās šķidruma hromatogrāfijas  (AEŠH, HPLC) metodi.

Mikroorganismu deponēšana patentēšanai

Starptautiska deponējoša iestāde - Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija - pieņem glabāšanā (30 gadi) patentējamos mikroorganismus. Glabāšanā tiek pieņemtas baktērijas, sēnes un plazmīdas saimniekšūnās.

Mikroorganismu kultūru izsniegšana

Mikroorganismu kultūru izsniegšana no Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija LMKK krājumiem. Kopējais LMKK glabāto mikroorganismu skaits pārsniedz 1500.

Mikrobioloģiskās analīzes un mikrobiotas (mikrofloras) izpēte

Augsnes, ūdens un citu paraugu mikrobioloģiskās analīzes un mikrobiotas (mikrofloras) izpēte.

Fermentācijas procesa optimizēšana

Pilna cikla procesa optimizāciju no “idejas līdz mērogošanai fermentatorā”.

Ierauga kultūru tīrības tests alus/vīna/sidra darītājiem

Tā saucamo “meža raugu” identificēšana ierauga kultūrā. Raugu kultūru identifikācija tiek veikta, balstoties uz klasiskajiem mikrobioloģiskajiem testiem – kultūru audzēšana uz agara un šķidrajām barotnēm, dažādu cukuru patēriņa novērtējums.

Metanola, augstāko spirtu, etilacetāta, acetaldehīda noteikšana

Metanola, augstāko spirtu (propanols, butanols, izoamilspirts u.c), etilacetāta, acetaldehīda  alkoholiskos dzērienos un fermentācijas produktos noteikšana izmantojot gāzu hromatogrāfijas metodi.