Materiāli

Materiālu mehāniskās izturības pārbaudes

Kompozītmateriālu, metālisko materiālu un izstrādājumu no betona un dzelzsbetona stiepes, spiedes, lieces un deformāciju testi. Paraugu pārbaudes iespējams veikt pie  pazeminātām vai paaugstinātām temperatūrām kamerā, kā arī pie dažādām apkārtējās vides ietekmēm.

Darbības ar jonizējošā starojuma (radiācija) avotiem

Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana un testēšana, radioaktivitātes testēšana, radioaktīvo atkritumu savākšana, iepakošana un radioaktīvo piesārņoto vietu deaktivācija.

Inovatīvo metāla maisīšanas un dozēšanas iekārtu izstrāde

Inovatīvu metalurģisko iekārtu izstrāde tiek veikta balstoties uz unikālu know-how par rotējošo patstāvīgo magnētu tehnologijām.