Materiāli

Lāzeru un optisko sistēmu izstrāde un konsultācijas

Augstas kvalitātes lāzeru un optisko sistēmu izstrāde uz optiskajiem galdiem. Pieejams optisko sistēmu aprīkojums un dažādas jaudas un krāsas lāzeri.

Sastāva noteikšana ar Furjē transformācijas spektrometru

Ar metodi tiek iegūts materiāla luminiscences un absorbcijas spektrs plašā spektra diapazonā. Spektrs var tikt uzņemts un analizēts cietām, šķidrām un gāzveida vielām.

Magnētiskā lauka attēlošana ar augstu telpisko izšķirtspēju

Metode paredz detalizēti noteikt objekta magnētiskā lauka stiprumu, tā telpisko 2D sadalījumu un virzienu. Mērījumus iespējams veikt makroskopiskiem um mikroskopiskiem objektiem.

Indukcijas sūkņi šķidrā metāla transportam

Dažādu konfigurāciju indukcijas sūkņi šķidrā metāla transportam un maisīšanai. Sūkņi paredzēti izmantošanai metalurģijā, ar šķidru metālu dzesējamām sistēmām un citiem specifiskiem pielietojumiem.

Materiālu mehāniskās izturības pārbaudes

Kompozītmateriālu, metālisko materiālu un izstrādājumu no betona un dzelzsbetona stiepes, spiedes, lieces un deformāciju testi. Paraugu pārbaudes iespējams veikt pie  pazeminātām vai paaugstinātām temperatūrām kamerā, kā arī pie dažādām apkārtējās vides ietekmēm.

Darbības ar jonizējošā starojuma (radiācija) avotiem

Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana un testēšana, radioaktivitātes testēšana, radioaktīvo atkritumu savākšana, iepakošana un radioaktīvo piesārņoto vietu deaktivācija.

Inovatīvo metāla maisīšanas un dozēšanas iekārtu izstrāde

Inovatīvu metalurģisko iekārtu izstrāde tiek veikta balstoties uz unikālu know-how par rotējošo patstāvīgo magnētu tehnologijām.