Materiāli

Magnētisku mīkstu materiālu sintēze un kvalitātes kontrole

Dažādu magnētisku daļiņu sintēze šķidrā vidē ar daļiņu izmēra kontroli.

Mazu magnētisko lauku sistēmu skaitliskā modelēšana, izveide un kalibrēšana

Mazu magnētisko lauku sistēmu skaitliskā modelēšana, izveide un kalibrēšana.

Reoloģijas mērījumi viskoelastīgām un mīkstām magnētiskām vidēm.

Reoloģiskie mērījumi dažādām vidēm, tai skaitā viskoelastīgām un magnētiskām mīkstām vidēm. Atkarībā no parauga lieluma, var tikt piedāvātas gan makro, gan mikro reoloģijas metodes.

Mikroskopisku procesu dinamikas aprēķini, mērījumi un analīze

Šķidras vides dinamikas novērojumi un automatizēta attēlu analīze, plūsmu mērījumi 2 dimensijās. Mikoskopisku plūsmu skaitliskā modelēšana.

Lāzeru un optisko sistēmu izstrāde un konsultācijas

Augstas kvalitātes lāzeru un optisko sistēmu izstrāde uz optiskajiem galdiem. Pieejams optisko sistēmu aprīkojums un dažādas jaudas un krāsas lāzeri.

Sastāva noteikšana ar Furjē transformācijas spektrometru

Ar metodi tiek iegūts materiāla luminiscences un absorbcijas spektrs plašā spektra diapazonā. Spektrs var tikt uzņemts un analizēts cietām, šķidrām un gāzveida vielām.

Magnētiskā lauka attēlošana ar augstu telpisko izšķirtspēju

Metode paredz detalizēti noteikt objekta magnētiskā lauka stiprumu, tā telpisko 2D sadalījumu un virzienu. Mērījumus iespējams veikt makroskopiskiem um mikroskopiskiem objektiem.

Indukcijas sūkņi šķidrā metāla transportam

Dažādu konfigurāciju indukcijas sūkņi šķidrā metāla transportam un maisīšanai. Sūkņi paredzēti izmantošanai metalurģijā, ar šķidru metālu dzesējamām sistēmām un citiem specifiskiem pielietojumiem.