Materiāli

Darbības ar jonizējošā starojuma (radiācija) avotiem

Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana un testēšana, radioaktivitātes testēšana, radioaktīvo atkritumu savākšana, iepakošana un radioaktīvo piesārņoto vietu deaktivācija.

Inovatīvo metālu kausēšanas un maisīšanas iekārtu izstrāde

Inovatīvu metalurģisko iekārtu izstrāde tiek veikta balstoties uz unikālu know-how par rotējošo patstāvīgo magnētu tehnologijām.