Materiāli

Siltumfizikālo parametru mērīšana

Būvmateriālu un būvkonstrukciju siltumfizikālo raksturlielumu testēšana, lietojot gan pašu izstrādātās, gan standartizētās metodes un iekārtas.

Fizikālu sistēmu optimizācija

Parametru, formu un topoloģiskas optimizācija, kas ietver gan ģeometrijas variācijas, gan vienkāršus parametrus.

Attēlu apstrāde

Zinātniskā attēlu apstrādē un attēlu restaurēšanā, tostarp no attēliem iegūto datu apstrāde ar komerciālu un LU izstrādātu programmatūru.

Magnētisku mīkstu materiālu sintēze un kvalitātes kontrole

Dažādu magnētisku daļiņu sintēze šķidrā vidē ar daļiņu izmēra kontroli.

Mazu magnētisko lauku sistēmu skaitliskā modelēšana, izveide un kalibrēšana

Mazu magnētisko lauku sistēmu skaitliskā modelēšana, izveide un kalibrēšana.

Reoloģijas mērījumi viskoelastīgām un mīkstām magnētiskām vidēm.

Reoloģiskie mērījumi dažādām vidēm, tai skaitā viskoelastīgām un magnētiskām mīkstām vidēm. Atkarībā no parauga lieluma, var tikt piedāvātas gan makro, gan mikro reoloģijas metodes.

Mikroskopisku procesu dinamikas aprēķini, mērījumi un analīze

Šķidras vides dinamikas novērojumi un automatizēta attēlu analīze, plūsmu mērījumi 2 dimensijās. Mikoskopisku plūsmu skaitliskā modelēšana.

Lāzeru un optisko sistēmu izstrāde un konsultācijas

Augstas kvalitātes lāzeru un optisko sistēmu izstrāde uz optiskajiem galdiem. Pieejams optisko sistēmu aprīkojums un dažādas jaudas un krāsas lāzeri.