Jaunumi

Sākums/Jaunumi/No zinātnes līdz biznesa idejai: LU radītā inovācija piedāvā audzēt augus videi draudzīgā veidā

No zinātnes līdz biznesa idejai: LU radītā inovācija piedāvā audzēt augus videi draudzīgā veidā

22.07.2020

No zinātnes līdz biznesa idejai: Latvijas Universitātē (LU) tiek attīstīta inovācija, kas piedāvā iespēju audzēt augus videi draudzīgā veidā bez atkritumiem un uzlabojot augsni, kā arī ražošanas process balstīts aprites ekonomikas principos, kā izejmateriālus izmantojot ražošanas blakusproduktus.

Intensīvās lauksaimniecības aktivitātes rada vairākas vides problēmas, tāpēc LU zināšanu ietilpīgas bioekonomikas ietvaros top inovācija – augu audzēšanai paredzēts biodegradējams augsnē stādāms konteiners ar paaugstinātu izmantošanas efektivitāti "AUGAM". Idejas mērķis ir mazināt vismaz dažas vides degradācijas problēmas – plastmasas piesārņojumu, barības vielu pārmērīgu izmantošanu un augsnes degradāciju.

"AUGAM" ir izgatavots no ražošanas blakusproduktiem, atjaunojamiem resursiem, un pievienotās organiskās sastāvdaļas nodrošina barības vielas auga attīstībai. Tā kā materiāls ir biodegradējams, stādus iespējams pārstādīt augsnē, neizņemot no konteinera. Šādi kļūst iespējama dārzkopība, kas prasa mazāku uzturēšanu un resursus, turklāt materiāla dabiskajām sastāvdaļām sadaloties augsnē, uzlabojas augsnes kvalitāte.

Inovācija attīstīta ilgu pētījumu rezultātā – pētniece, zinātniskā doktora grāda pretendente Vaira Obuka jau astoņu gadu garumā pēta vietējo dabisko resursu pielietojumu videi draudzīgos kompozītmateriālos izmantošanai lauksaimniecībā un būvniecībā. Kopā ar Vairu Obuku komandā darbojas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes studente Linda Zuze. Komanda arī aktīvi piedalās LU un Rīgas Tehniskās universitātes izveidotajā Universitāšu inkubatorā, kur tiek apgūti būtiski biznesa attīstīšanas aspekti.

Dalība inkubatorā strauji veicinājusi idejas attīstību – 13. jūlijā, komanda piedaloties EIT Food Innovation Prize Latvijas finālā, atzīta par perspektīvāko Latvijas inovāciju lauksaimniecības un pārtikas nozarēs un jau rudenī sacentīsies ar 16 Eiropas valstu pārstāvjiem par 25 000 EUR balvu idejas attīstībai.