Jaunumi

Sākums/Jaunumi/LU un RTU izveido kopīgu universitāšu biznesa inkubatoru

LU un RTU izveido kopīgu universitāšu biznesa inkubatoru

02.03.2020

Lai veicinātu zinātniski ietilpīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) izveido kopīgu universitāšu inkubatoru. Pirmajā uzsaukumā biznesa idejas var pieteikt līdz 15. martam.

“Universitāšu inkubators ir objektīvi pamatots nākošais solis universitāšu jau esošo iestrāžu attīstības turpināšanai un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu pilnveidei,” norāda Dr. oec. Justs Dimants, LU Zinātnes departamenta direktors, «Inkubators kļūs par nozīmīgu mehānismu universitātēs radīto zinātņu ietilpīgu ideju virzīšanai investīciju piesaistes vidē, kā arī studentu praktisko kompetenču uzlabošanai uzņēmējdarbībā.”

“Mūsu mērķis, izveidojot Universitāšu inkubatoru, ir atbalstīt studentus zinātniski ietilpīgu biznesa ideju izstrādē un jaunu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu dibināšanā,” saka Liene Briede, RTU Dizaina fabrikas uzņēmējdarbības atbalsta programmu vadītāja. Viņa norāda, ka Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā joprojām ir ļoti nepieciešams agrīns atbalsts biznesa ideju īstenošanai, tāpēc Universitāšu inkubatoram būs nozīmīga loma līdzās jau esošajām pirmsinkubācijas un akcelerācijas programmām, piemēram, RTU īstenotajai «IdeaLAB», ļaujot turpināt attīstīt jau citās programmās testētās biznesa idejas STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) jomās. Jaunais atbalsta instruments būs papildinājums aktivitātēm, kas vērstas uz inovatīvās domāšanas attīstību, atbalstu jaunu produktu izstrādei, tehnoloģiju pārnesei un pētījumu komercializācijai, veicinot ciešāku augstskolu un uzņēmumu sadarbību konkurētspējīgas ekonomikas veidošanā. Sadarbība LU un RTU starpā inkubatora dalībniekiem nodrošinās starpdisciplināru pieredzi.

Universitātes aicina studentus pieteikt biznesa idejas līdz 15. martam. Vienā uzsaukumā tiks uzņemtas desmit komandas. Katrā komandā jābūt vismaz vienam RTU vai LU studentam, vienam pārstāvim jābūt kompetencēm STEM, bet vienam – biznesa, ekonomikas vai vadības jautājumos. Programma tiks īstenota četrus mēnešus, dalībniekiem nodrošinot mācības, vietēja un starptautiska mēroga mentoru atbalstu, konsultācijas, piemēram, komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai u. c., kā arī aprīkotas darba vietas un 5000 eiro lielu finansiālu atbalstu produkta attīstībai. Pēc inkubācijas komandas būs gatavas nākamajai attīstības fāzei – investīciju piesaistei. Tuvāko divu gadu laikā inkubatorā paredzēts uzņemt vismaz 30 komandas, nodrošinot ideju attīstībai finansiālu atbalstu vismaz 150 tūkstošu eiro apmērā. 

Universitāšu inkubators ir viena no programmas «Inovāciju granti studentiem» aktivitātēm. Šo programmu Latvijas vadošās augstskolas īsteno kopš 2019. gada, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspējas.

Programmās «Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/007 un «RTU inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001) studenti var iesaistīties dažādās aktivitātēs, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, saņemt stipendijas un atbalsta grantus.