Jaunumi

Sākums/Jaunumi/Atklāts modernākais studiju un pētniecības centrs - Zinātņu māja

Atklāts modernākais studiju un pētniecības centrs - Zinātņu māja

29.01.2019

Latvijas Universitāte (LU) Akadēmiskajā centrā Torņakalnā veiksmīgi pabeigusi Zinātņu mājas izbūvi, izveidojot šobrīd jaunāko un modernāko studiju un pētniecības centru Latvijā. Līdz ar tās izbūvi LU eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu studiju un pētniecības virzieni būs  koncentrēti vienuviet, veicinot studiju un pētniecības nozaru sinerģiju un nodrošinot LU resursu efektīvu izmantošanu. 

Zinātņu māja izbūvēta ar Investīciju plāna Eiropai atbalstu un pētniecības centra izveidē ir ieguldīti 30 miljoni eiro. Šī ir pirmā reize Baltijas valstīs, kad Eiropas Investīciju banka (EIB) ir piešķīrusi aizdevumu augstākās izglītības iestādei, un tas ir garantēts ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) atbalstu. Zinātņu māja ir arī viens no Eiropas Komisijas informatīvās kampaņas investEU veiksmes stāstiem, kurš parāda ieguvumus no Eiropas Savienības līdzfinansējuma.

Zinātņu mājas būvniecība tika uzsākta 2017. gada vasarā un noslēdzās 2018. gada decembrī, radot modernu vidi ar mūsdienīgu infrastruktūru divām LU fakultātēm un sešiem zinātniski pētnieciskajiem institūtiem. Zinātņu mājā turpmāk atradīsies: Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Fizikas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts un Astronomijas institūts.

Indriķis Muižnieks, LU rektors: “Latvijas Universitāte ir spērusi soli tuvāk savam ilgtermiņa mērķim – kļūt par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņemt atzītu vietu starp Eiropas un pasaules pētniecības un inovāciju centriem. Ļoti ceru, ka mūsu Akadēmiskais centrs iedvesmos jauniešus studēt, bet jaunos pētniekus palikt Latvijā un tepat padziļināti pievērsties zinātnei. Tieši šeit ir radīta Latvijai unikāla akadēmiski zinātniska vide, kur sadarboties zinātniekiem un uzņēmējiem, lai kopā radītu inovatīvus produktus un pakalpojumus, kam nākotnē ir visas iespējas gūt starptautisku atzinību.”

Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: “Latvijas Universitātes Zinātņu māja ir ieguldījums mūsu valsts nākotnē, izmantojot Eiropas Savienības sniegtās iespējas. Zinātnes un pētniecības attīstība ir prioritāte gan Eiropā, gan Latvijā, un Zinātņu mājas projekts tam ir labs piemērs. Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs Torņakalnā ir izveidots, piesaistot vairākus Eiropas Savienības finansējuma avotus, t.sk. Eiropas stratēģisko investīciju fonda līdzekļus. Investējot zināšanās šodien, mēs investējam modernā un konkurētspējīgā valstī rīt.”

 

Jaunatklātajā Zinātņu mājā izbūvētas modernas 78 zinātniskās un mācību laboratorijas, kurās tiks izvietotas gan esošās, gan iegādātas jaunas  augsta līmeņa iekārtas. Modernie darba apstākļi veicinās jaunu un spējīgu zinātnieku piesaisti darbam vietējās zinātniskajās institūcijās, kā arī palīdzēs pētniecības darbam piesaistīt ārvalstu pētniekus un ekspertus. Paredzams, ka ārvalstu zinātniskajām institūcijām pieaugs interese sadarboties un veidot kopējus starptautiskos pētniecības projektus, tai skaitā finansējuma piesaistei no ES pētniecības un inovācijas programmām. 

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie LU struktūrvienību pārcelšanās uz jaunajām telpām, lai jau 4. februārī varētu uzsākt mācību procesu.  Darbs pie Zinātņu mājas izveides un aprīkošanas vēl nav noslēdzies. Tostarp 2019. gada vasarā iecerēts izbūvēt LU pirmo tā saukto “tīro telpu” jeb laboratoriju ar piesārņojuma kontroli, kas paredzēta bioloģisko eksperimentu veikšanai. Lai neienestu telpā sadzīves piesārņojumu, ieiet tajā varēs tikai sterilā apģērbā, bet pētāmie objekti tiks ienesti caur īpašām slūžām.

Zinātņu mājas ēka veidota pēc viedās mājas darbības principiem ar augstu energoefektivitāti. Ēkas apkures, ventilācijas, dzesēšanas un apgaismojuma sistēmas ir automatizētas, un to darbību iespējams atsevišķi ieprogrammēt, tādejādi ietaupot resursus. Daļa no ēkas pamata pāļiem ir termopāļi, un tiem ir iespējams pievienot apsildes un dzesēšanas iekārtas zemes siltuma izmantošanai. Tāpat Zinātņu mājā tiek izmantota “auksto griestu” tehnoloģija – betona pārsegumos ir iebūvēta dzesēšanas un apkures sistēma, pa kuru plūdīs sildīšanai vai dzesēšanai nepieciešamais ūdens. Piemēram, vasarā aukstais ūdens atvēsinās pie griestiem sakrājušos karsto gaisu, radot telpā patīkami vēsu sajūtu.

Zinātņu mājas telpu kopējā platība sasniedz 20 tūkstošus kvadrātmetru. Tajā ir iespēja uzņemt līdz 2000 studentu, kā arī izveidotas darba vietas 450 zinātniskajiem un akadēmiskajiem darbiniekiem. Ēkas kopējās izmaksas sasniedz ap 36 miljoniem eiro, no kurām būvniecības izmaksas veido 27,3 miljonus eiro un zinātnes, un studiju vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegāde – ap 9 miljoniem eiro.

Šobrīd LU strādā arī pie tālākas LU Akadēmiskā centra attīstības. Līdz 2022. gadam plānots uzbūvēt un aprīkot trešo un vislielāko Akadēmiskā centra ēku – Rakstu māju, kurā studēs un strādās sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības un studiju virzienu pārstāvji. Kopumā LU Akadēmiskā centra teritorijā atradīsies četras studiju un pētniecības ēkas – Dabas māja (dzīvības un dabaszinātnes), Zinātņu māja (eksaktās un medicīnas zinātnes), Rakstu māja (sociālās un humanitārās zinātnes), Tehnoloģiju centrs, kā arī dienesta viesnīcas, akadēmiskais laukums, moderna sporta infrastruktūra, auto un velostāvvietas.

Pirmā LU Akadēmiskā centra studiju un pētniecības ēka – Dabas māja tika pabeigta 2015. gadā.

Akadēmiskā centra Zinātņu un Dabas mājas izbūve ir viens no veiksmīgākajiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izmantošanas piemēriem Latvijas izglītības un zinātnes sektorā, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums ēku izbūvē un aprīkošanā veido nozīmīgāko ieguldījuma daļu līdz 85% no projekta finansējuma. LU Akadēmiskais centrs ir lielākais Eiropas Stratēģisko investīciju fonda projekts Latvijā. Aizdevumus ēku būvniecībai piešķīra arī Eiropas Investīciju banka un Eiropas Padomes Attīstības banka. Pārējais finansējums nāca no valsts budžeta un LU līdzekļiem. 

Zinātņu mājas projekta autors ir arhitektu birojs SIA “Sestais stils”. Galvenais ēkas būvuzņēmējs ir PS “LNK Industries Group”.

Par #InvestEU

InvestEU ir programma, kas atbalsta jaunas un mērķtiecīgas idejas, piedāvājot pielāgotus aizdevumus un attīstības shēmas, kas pieejamas visos dzīves posmos un jebkurā vecumā. #InvestEU atbalsta mērķtiecīgus finansējums, lai modernizētu, attīstītu un savstarpēji vienotu sabiedrību. Eiropas Savienības mērķis ir radīt dinamisku ekonomiku, veicinot izaugsmi un darbavietu pieaugumu, kā arī piesaistot privātā sektora kapitālu, lai palīdzētu veidot labāku nākotni ES pilsoņiem. ES ieguldījumi veicina pilnvērtīgāku mūsdienu ikdienas dzīvi, kā arī risina nākotnes izaicinājumus: labāka izglītība, modernizēta veselības aprūpe, jauna transporta infrastruktūra, progresīvas tehnoloģijas. Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta 2017. gada februārī uzsāktās investīciju sabiedrības informēšanas kampaņas mērķis ir panākt to, lai ES ieguldījumu darbībai ir reāla ietekme uz mērķtiecīgiem projektiem un cilvēkiem. Lai uzzinātu, kādas priekšrocības sniedz ES investīcijas, apmeklējiet: europa.eu/investeu/home_lv.