Enerģētika

Elektroindukcijas iekārtu optimizēšana un konsultācijas

Elektroindukcijas kausēšanas un maisīšanas iekārtu darba režīmu pielāgošana specifiskiem apstākļiem.

Indukcijas ģeneratoru projektēšana un optimizēšana

Dažāda veida indukcijas ģeneratoru (ieskaitot magnetohidrodinamiskos) konstruēšana dažādiem mērkiem, to starp kosmosa pielietojumiem.

Degšanas procesu optimizēšana, izgulsnējumu novēršana

Degšanas un gaisa dinamikas procesu modelēšana dažādās iekārtās ar mērķi uzlabot to efektivitāti, kā arī novērst izgulsnējumu veidošanos un citus parazītiskos procesus.

Tīrāka un efektīvāka siltuma enerģijas ražošana

Izgudrojums saistīts ar elektriskā lauka izmantošanas iespējām granulētas biomasas (koksnes un salmu) termiskās sadalīšanās un gaistošo savienojumu degšanas procesu elektriskai kontrolei ar mērķi nodrošināt tīrāku un efektīvāku siltuma ražošanu.