Enerģētika

Elektroindukcijas iekārtu optimizēšana un konsultācijas

Fizikālo sistēmu modelēšana, parametriska pētīšana un optimizācija saistībā ar siltuma un vielas pārnesi šķidrajos metālos, pusvadītāju materiālos, kā arī konkrētās iekārtās.

Apgaismojuma sistēmu modelēšana

Apgaismojuma telpisko sadalījumu modelēšana un opimizēsana, saglabājot energoefektivitāti, dizaina vienkāršību un atbilstību optiskiem un elektromagnētiskiem drošības standartiem. 

Ēku monitorings un energoefektivitātes diagnostika, konsultācijas un optimizācija

Apgaismojuma telpisko sadalījumu modelēšana un opimizēsana, saglabājot energoefektivitāti, dizaina vienkāršību un atbilstību optiskiem un elektromagnētiskiem drošības standartiem. 

Augstas veiktspējas aprēķini

Apgaismojuma telpisko sadalījumu modelēšana un opimizēsana, saglabājot energoefektivitāti, dizaina vienkāršību un atbilstību optiskiem un elektromagnētiskiem drošības standartiem. 

Indukcijas ģeneratoru projektēšana un optimizēšana

Dažāda veida indukcijas ģeneratoru (ieskaitot magnetohidrodinamiskos) konstruēšana dažādiem mērkiem, to starp kosmosa pielietojumiem.

Degšanas procesu optimizēšana, izgulsnējumu novēršana

Degšanas un gaisa dinamikas procesu modelēšana dažādās iekārtās ar mērķi uzlabot to efektivitāti, kā arī novērst izgulsnējumu veidošanos un citus parazītiskos procesus.

Tīrāka un efektīvāka siltuma enerģijas ražošana

Izgudrojums saistīts ar elektriskā lauka izmantošanas iespējām granulētas biomasas (koksnes un salmu) termiskās sadalīšanās un gaistošo savienojumu degšanas procesu elektriskai kontrolei ar mērķi nodrošināt tīrāku un efektīvāku siltuma ražošanu.